דף הבית    מזמורי הכהנת    ☺ ניווט מהיר באתר ☺    מערכת האתר     אָבֵרָה מָנְגיסְטוֹ
פורום אתיופים ברשת
æ²³æ
 

•פורום אתיופים ברשת•
[חזרה לפורום]  
מחבר הודעה
[ethioisrae]
  אזהרה: איום אסטרטגי על יהדות אתיופיה   25/08/2008 10:32 

הצטרף בתאריך :
25/08/2008 10:26
אזהרה איו אסטרטגי על יהדות אתיופיה
חברי יקרי,קייסי,רבני,אמהרי,טיגרי,כל אישה באו נשי בצד את כל חילוקי הדעות
בתוכנו ונלח באסון הגדול שעומד לחסל את יהדות אתיופיה.חובה מוסרית מוטלת עלינו לשמר את המסורת היקרה שקיבלו מהורינו.
האיו הזה בא מצד נוצרי מובהקי בעיקר האוכלוסייה העירונית שעולי מאתיופיה בש פלשמורה.הש פלשמורה משמש רק כקלף מיקוח. בעשור האחרון עלו אלפי נוצרי מאוכלוסיה עירונית.
אות בני פלשמורה שחיי בגטאות בגונדר ובאדיס אבבה מעל 10,15 שנה באו מאזורי כמו
אציפר,אלפטקוסה,גנדה,ועוד.רבי אומרי שהפעילי למען הפלשמורה אין לה אהבה גדולה לקבוצה.
א הייתה לה אהבה לקבוצה זו,למה הופרדו משפחות שלמות? הבן בישראל האימא בגונדר,הילדי בארץ ההורי באדיס אבבה,כמעט כל משפחה יש לה נציג כאן בישראל ובאתיופיה.
הא שאלת את עצמכ למה נעשה פיצול משפחות בצורה שיטתית
אכזרית לאורך 10שני ויותר?
לפצל משפחות שלמות ? ספק א היה לה רצון לעלות לארץ.פשוט גררו אות מבתיה השקטי ומהנוף הפסטורלי בכפרי הרחוקי
לטובת אינטרס כלכלי ופוליטי וממתיני שני רבות במחנות.
מה הרווח בזה שפעילי ארגוני נשלחי לכפרי הנדחי ביותר ומשכנעי תושבי שקטי
על מנת שיתרכזו בגטאות בגונדר?
אז זהו,לאחרונה פוענח הסיפור. הילד,האבא,האחות,האמה,שחיי בארץ משמשי כקלף מיקוח. בכל פע שממשלת ישראל מאיימת לסגור את העלייה,אות פעילי בארץ מארגני הפגנה,ואות אנשי מסכני נקראי ומגיעי לירושלי ע תמונות יקרה וצועקי ,אבא,אימא,ליגה וודג,אחי,חמתי,וכו.
ליד ביתי כאן בירושלי גרות משפחות בודדות מהפלשמורה,שוחחתי אית בנושא,וסיפרו לי על הנוצרי שעולי במקומ,אחינו ממתיני שני במחנות בגונדר ובאדיס בתנאי קשיי, ועולי אנשי אחרי שאין לה זיקה ליהדות . שאלתי למה את לא יוצאי נגד אות הפעילי שמעלי נוצרי בשמכ ?
לאחר שתיקה ,אחד מה ענה לי שלא כל הפלשמורה מודעי לסיטואציה זו.
לפתע מגיע מישהו ע רדיו ביד,ומשמיע לנו שידורי הרדיו בשפה האמהרית המשודרת מירושלי.
בשידור עלה איש מבוגר שמחצית ממשפחתו נשארה בגונדר ומעביר ביקורת קשה כלפי הפעילי
המעלי נוצרי מובהקי.הוא זועק וממשך בדברו,תעזרו לנו למנוע את עליית של הנוצרי אשר מצטרפי לפעילות המיסיון כאן בארץ,ובמקביל פתחו עסקי באתיופיה ונהני מאזרחות כפולה
ומביאי את קרוביה בכל דרך אפשרית.
אחריו עלו לשידור,3 אנשי אחד אחרי השני שתמכו בדבריו,הביעו זע רב בנעשה.
אחד סיפר על ילדיו שממתיני כ 10שני בגונדר,וה מתקיימי מהכסף שהוא שולח,כרגע אזל לו הכסף אין לו מה לשלוח ומצב הולך ומדרדר.כך נמשכו הדיוני עד סיו התוכנית,ואני נפרדתי מהחברה
המשכתי בדרכי ללימודי חוג מחשבי באחת המכללות בעיר.
מאז אני מאזין לרדיו באמהרית באופן קבוע,ואין יו שהנושא הזה לא עולה לדיון,בעיקר בימי חמישי.
זקני וכהני הקהילה שאין לה קרובי באתיופיה,כועסי וזועמי על עליית נוצרי והתעצמות כאן.
מספרי שפגשו נוצרי שמכירי באופן אישי אשר גרמו אסון ליהודי באתיופיה.
ידיד של אבי ספר לי על מוסלמי שפגש ברחוב שלמדו איתו בעיר גונדר.סיפרו לו שכל הגיור שעברו בעצ היה כאילו,וה ימשכו לחיות כמוסלמי כמו הנוצרי שחיי
כנוצרי
בתעודה זאת כחולה.
אנשי מרחבי הארץ מספרי על הפעילות המיסיון בקהילה באופן אינטנסיבי ומבעי דאגה גדולה.
עדויות מאנשי אשר פגשו פעילי מיסיונרי שניסו לפתות להמיר לדת הנוצרית.
עדויות על הקמת כנסיות ברחבי הארץ בערי כמו תא כ4 כנסיות,רחובות בשכונת קריית משה
באר שבע,חיפה,שלא נדבר על ירושלי ועוד.הפצת עלוני,ספרי,תנך,דיסקי בכל מקו אפשרי.
לאחרונה דברתי ע מדריכי ומגשרי שעובדי ע העולי ,והזדעזעתי לשמוע מפיה על נוצרי מובהקי שה פוגשי יו יו.
אחד המגשרי סיפר כך, בבית ספר שבו הוא עובד יש 3אחי ואחיות המדברי אנגלית שוטפת,אמהרית רהוטה ע מבטא עירוני,זה אומר שה נולדו וגדלו בעיר.משוחחי ומדברי בניה במונחי נוצרי כגון בסמה אב וומנפס קדוס תוך כדי הזכרת שמות של ישו,מרי,ופאולוס הדקוש.ש המשפחה אבוקה או גומצה .זה אומר שהש הזה קיי רק אצל בני שווא,האורומו או הגורגה.
בשל התנהגות רעה של אחד מהאחי,המנהלת מחליטה לזמן את ההורי,ופונה למגשר שיתקשר אליה
לטלפון עונה אב המשפחה ,המגשר מציג את עצמו ופתאו האב משמיע מבטא כפרי כבד ולא ברור
בכל אופן,המגשר בישר לו שיגע לבית הספר לפי בקשת המנהלת.
האב מופיע בלבוש מרשי ע תווי פני חלקות וקצת בטן בחוץ שכל טמבל יכול להעיד על האיש
שכל חייו חי בעיר ולא כאחד שהיה איכר וחרש שדות או מגדל כבשי ועזי באיזה כפר נידח.
האיש מנסה לעוות את מבטאו העירוני למבטה הכפרי,המגשר שיודע להבדיל בין המבטא העירוני והכפרי
הבין שהאיש הזה מנסה לעשות רוש שהגיע מהכפרי של הפלשמורה ולא מהעיר.<   
[DINOABEVE]
  תגובה לתומר_77   28/08/2008 14:22 

הצטרף בתאריך :
28/08/2008 13:56
אחי זה מה זה לא הזוי!!
התופעה של עילוי עולי חדשים המחוייבים לעבור גיור ובפרט הנוצרים והפלאשמורה משתלמת לכולם:
למדינה, לקהילת הפלאשמורה שבארץ שאינה מזהה את עצמה כיהודי,לארגונים היהודים שבארץ כגון: הסוכנות שתאבד את מהות כיומה ברגע שלא יעלו עוד יהודים או דמוי יהודים (אותם זה לא מעניין- זה בא טוב עם האינטרסים שלהם) ,לארגונים "הנאורים" מאמריקה שכל מה שמעניין אותם זה להציל עוד שחור מאפריקה הגווועת בין אם הוא יהודי או לא ובפרט לממסד הדתי בארץ שכל עוד יש "יהודים" המחוייבים לעבור גיור לחומרה מטיב עם כיסם השמן כמגיירים יחידים. אך היחידים שלא רק לא משתלם להם אלה מזיק להם ישירות הם קהילת "ביתא ישראל"
ואגב לא כולם אך ישראלים בגדול פרנג''ים בפרט מעניין אותם רק כסף אז הרעיון של שוחד שלא ימע לך תמוהה כי זה מה זה לא!!
הבעיה שלנו קהילת "ביתא ישראל" הוא שאנו מסוגרים בתוך עצמנו חושבים ועובדים לביתנו וזה לצד העובדה שאין לנו מנהיג שמלכד אותנו הבעיה שלנו כל כך חמורה עד כדי כך שאנו בעצמנו פותחים דלתות למסיונרים לא רק שאנו לא מפגינם נגד העליה המגוחחת הזו מהפחד שמה "ירצחו אותנו" אלה בכך שהאישים שאנו גדילים אליהם הגיבורים שלנו אינם גיבורי העליה אלה אנו הולכים אחורה למשהו שלא שייך לנו לאנשים שהזיקו לאבותינו כמו: היילה סלאסי שבתקופה שלו נרצחו מלא יהודי המלך אזנה ....האירוניה כאן מאוד גדולה האנשים שביקשו להשמיד את אבותינו שרצו להשמיד
כל זכר ליהודים אנו ילדי האבות מעריצים אותם...
איני יודע אם זה רק חוסר ידע יתכן שיש בזה הרבה שובע אכלנו יותר מדי.....
אלינו לחיות את את ההיסטוריה שלנו לשכתב אותה ולהילחם על דברים שבאמת יכחידו אותנו,
מלחמת הדתות לא נגמרת ולא תימר זה הקללה שלנו מלחמה תמידי ואין לנו להיות שאננים להיפך להיות חזקים כמו אבותינו.   
[תומר_77]
  מעניין אם יש לזה קשר לאשכול הנוכחי .   08/09/2008 20:36 

הצטרף בתאריך :
24/05/2007 01:16
המבקר סיים בדיקתו בסוגיית העלאת יהודי אתיופיה
  משרד מבקר המדינה סיים את בדיקתו בדבר יישום החלטות הממשלה על העלאת שארית יהודי אתיופיה לארץ. גורמים במשרד מבקר המדינה אמרו לוואלה! חדשות כי בעוד שבועיים, כאשר יתפרסמו המסקנות, הדו"ח ייצור הדים רבים. צוות הבדיקה הוקם על פי החלטת הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת, בראשות היו"ר לשעבר של הוועדה, ח"כ זבולון אורלב (איחוד לאומי-מפד"ל).   לינק http://news.walla.co.il/?w=//1343335
http://blacklist.Col.li
   
[masganwo]
  די עם מסע הפחדה הם בסך הכל עולים חדשים   21/10/2008 18:28 

הצטרף בתאריך :
02/11/2006 12:58

אם הרבנות החליטה שהם יהודים מי אתם שתגידו ההפך
   
[תומר_77]
  ל DINOABEVE - מזותומרת.....   17/12/2009 00:55 

הצטרף בתאריך :
24/05/2007 01:16
"כמו: היילה סלאסי שבתקופה שלו נרצחו מלא יהודי המלך אזנה "
מי אלו יהודי המלך אזנה ?
http://blacklist.Col.li
   
[תומר_77]
    23/12/2009 13:02 

הצטרף בתאריך :
24/05/2007 01:16
זה בהחלט חמור מאוד , אבל איך יתכן הדבר שיש באתיופיה פקידים מישראל (גם פרנג''ים)
שמודעים לתופעה - נשמע ל קצת הזוי שפקיד ישראלי יעדיף שיעלו נוצרים ולא פלאשמורה .
 
אולי נקוג'' משחדים פקידים ישראלים , מי יודע !!
http://blacklist.Col.li
   
[נגסתבגמבה]
  כוח פוליטי הלווו לא לשכוח!! חשוב מאוד   30/03/2009 13:08 

הצטרף בתאריך :
30/03/2009 12:16
חבר'ה הם כבר מלאו את מדינתנו,אבל לפחות תתנחמו בזה שהם עברו גיור .חחחחחחחחחח
חחחחחח.טוב לפחות היה כוח פוליטי ,למרות שכל אחד צריך לדאוג לעצמו.אבל תהיה השפע סביבתי בארץ וכך תהיה היתיעלות במרקם החברתי נוכח הניסיבות,למרות גם אכשיו המצב טוב אבל לא לכולם.
חייך הכל לטובה
   
[wark]
  זה מרתיח כמה שזה נכון   17/12/2009 18:28 

הצטרף בתאריך :
04/12/2009 21:57
אני הבנתי גם שח"כ שלמה מולה רוצה  להעלותם ארצה וגם דואג  לתנאים שם ואני תוהה למה?
 
אני פגשתי נוצרים מובהקים  בכמה הזדמנויות, במיוחד מהעליה  של הטיפין טיפין שמעלים אותם
 
בשושו  ב-10 שנים האחרונות  וגם הם מדברים על מירים הקדושה והטבילה  וכמובן הבסמם וישו
 
כריסטוס  והצלב הענק שעל מצח הגברים  הם כל כך נוצרים שאין להם מושג ביהדות, ואתם יודעים
 
מה הכי מרתיח אותי ? זה שהם כאן ומקללים  אותנו  בשמות גנאי   פלאשה ....זה שיא החוצפה 
 
כי הם בטוחים שאני לא מבינה אמהרית ואני פשוט שומעת אותם מקללים, ואני לא מבינה את
 
הרבנים שבמחנה באדיס למה הם מעלים אותם?
 
גם עולים על גבינו וגם נגדנו, ואני יודעת שכמה יגידו גם הרוסים לא כולם יהודים והם עולים, זה 
 
הבעיה שלהם, הבעיה שלנו תיגדל כשההיתבוללות תתחיל, והדת שכל כך שמרנו עליה  תתחיל
 
להתפרק  וזה יקרה כשהדור שלנו יהיה מבוגר  ולא ממש נדע  לספור דורות כדי לחתן את הילדים
 
שלנו. אז כל המושג הזה של הפלאשמורה מלחתחילה  זה לא היה הגיוני מה פתאום הם נזכרים
 
שהם יהודים עכשיו כשבאתיופיה התעללו ביהודים?  למה שם לא נזכרו שהם יהודים וחזרו בתשובה
 
לבד?  כי הם אלה שגוררים לפה את כל הנוצרים והמוסלמים האתיופים.והמסיונרים.
 
וחבל מאוד.
g
   
[נצנת]
  wark אני מסכימה איתך שאנחנו חיבים לעצור   26/12/2009 13:38 

הצטרף בתאריך :
09/12/2007 23:04
את התופעה של התבוללות , באתיופיה שמרנו על היהדות ובישראל אנחנו מתבוללים . חבל שמי שמעלה את הנוצרים  מחזיק טובה לעצמו , אם לא נתקוממם עכשיו  אנחנו עשוים למצוא את הדור הבא מתבולל,ולשם זה צריך לפעול .


   
[udalit44]
  האם היינו יוצאים בהפגנת ענק כנגד העלייה   26/12/2009 22:57 

הצטרף בתאריך :
13/07/2009 01:17

אני אכן מתנגדת בתוקף, בעיקר לאלה העולים על חשבונם של יהודים מאם ואב, דוגמאת קרוביי משפחתי שמחכים לעלייה מלפני כ-30 שנה.
אבל האם היינו מפגנים הפגנה הפגנתית כנגד אלו?
כפי שסייענו להם בתמימותינו בהפגנתם לעלות  את אבא, אמא, סבתא, סבתא שלהם? 
 האם איחרנו את הרכבת ואם לא האם יש לנו את האומץ להתעלות על "מה יגידו האחרים" ולצאת להפגנה נגד אלא שקראו לנו"בודה", נגד הנ"ל שחיים בשמות בדויים לנו, והסתננו אט אט אל קהילתינו עד שכעבור שנים לא ניתן הבחין בנינו לבינם, עד שהסתננותם כבר לא סמוייה אלה גלוייה עם צלבי כרס על מצחם ושרשרותיהם, עד שהם החליטו לצאת בסרטי פרומו לגילוי ישו וחבורתו המשולשת, או עד שהם צעקו לגזענות של המוסדות הדתיים בפ"ת וכולנו נהרנו לשם וכעבור שנה בעיותהם הפכו לנחלת כלל הקהילה בפ"ת,.

האם הזהות שלנו היא אתיופית עד כדי כך שנלחם בעד אלו שהתנכלו לנו בגולה, או שהזהות שלנו היא יהודית?האם ניה ובלים ע"י עדת הנוצרים כפויי הטובה שאף מגדלים עזות מצח ויוצאים בהצהרות מסיונריות וסיסמאות נוצריות בראש גליי ומאיימים על קהילתנו? האם יש לנו את התעוזה לעצור את העלייה הנוצרית זו?
   
[עגנון]
  כתבה שהתפרסמה בנושא (על אברהם נגוסה)   23/12/2009 11:57 

הצטרף בתאריך :
18/03/2009 09:04

    

 
 

 
   
[קוברה]
  האיום האמיתי הוא   22/12/2009 21:22 

הצטרף בתאריך :
15/11/2006 18:04
התבוללות של העדה בין הפרנג'ים שתרבותם ומנהגם זרים לנו. אנחנו אתיופים ולא יהודים כי אנחנו מעשרת השבטים ולא משבט יהודה. עדיף להיות נוצרי ולהתבולל בין נוצרים אתיופים מאשר להתערבב עם פרנג'ים שיש להם מנהגים זרים לקהילה כמו גילוי עריות במשפחה ונישואים בין קרובי משפחה.
אנחנו אתיופים גאים ואין בעיה שנתבולל בין נוצרים העיקר שהם אתיופים כמונו.
   
[udalit44]
  קוברה- מה גרם לשינוי ?   05/06/2011 22:44 

הצטרף בתאריך :
13/07/2009 01:17

 מי עצבינה אותך, וברחה לך עם פרנג'?
לפני חודש נשמעת אחר לגמרי,זוכר את המודעה שלך "צביעות של אנשי העדה" והרי לך ציטוט
"אם הקהילה אומרת שהיא שייכת לדת היהודית והיא עלתה בגלל זה לישראל, למה גברים נוסעים לאתיופיה בשביל להביא נשים נוצריות?

מזה אני מבין שתעבות וגחמות של אנשים יותר חשוב מהדת. אם הם הולכים לנשים נוצריות אז למה לא נשארנו שם באתיופיה והתחברנו עם הנוצרים?

אולי זה מראה שאנשי העדה האמונה בדת והמסורת פחות חשובה להם על פני נשים עסיסיות ונוצריות. זה אכן כך.

למה יש כאן צביעות?. מצד אחד עלינו בתור בית ישראל ומצד שני מביאים נשים נוצריות.
אין לי בעיה בנשים הנוצריות אבל מפריעה לי הגחמה של אנשי העדה.
היה ניתן להתחתן עם הנוצרים באתיופיה ולחיות שם איתם לנצח.

אם מתחתנים עם נוצרים אז במה אנחנו שונים מהם? בשביל זה לא היה צריך לעלות לארץ."
 
אגב אין לי בעיה עם נוצרים או נוצריות ברמה העקרונית, אבל את אלא המנצלים את המדינה וממשיכים בפעילות נוצרית ואפילו מיסיונרית שמסכנת את הקהילה שלי- יש לי בעיה ענקית.
ואני חושבת, כמי שנשמע עד כה, המעוניין לשמר את הצביון של יהודי ביתא ישראל אשר (חרפו את נפשם אלפי שנים לשמרה), אמור לדאוג ביותר!   
[נגסתבגמבה]
  חברי'ה מעז יצא מתוק   06/06/2011 22:05 

הצטרף בתאריך :
30/03/2009 12:16
מה כל המהומה? אז הם עולים. כל עוד אתם יודעים מי אתם ואיך לקבל את האחר, לא אמור להפריע לאף אחד.מה כל הפולמוס הזה. הרי אנחנו שוכחים אלה הוי איפה שהוא יהודים שהתנצרו מכל מני סיבות,והם חוזרים ליהדות מכל מני סיבות. לא שונה מכמה עליות שהיו. אז דיי אם זה ותתחילו לעשות ולקבל את האחר גם אם הוא מדת כן כן דת אחרת.זו המציאות וצריך לקבל את זה, כי בסופו של דבר אנחנו לא נפרדים מהם או נגרם להם לעזוב אלא נחי אתם יד ביד עם תרצו או לא זו המציאות. אז כמו בכותרת את המחשבות השליליות נהפוך למעשים טובים.חייך הכל לטובה
   
[ אורח ] רון
  נעשה סדר   02/06/2017 00:12 

הצטרף בתאריך :

ביתא ישראל הם יהודים ששמרו על יהדותם

פלשמורה הם יהודים שהתנצרו הרבה עולים שעלו מאדיס אבבה הם פלשמורה

נוצרים אין קשר ליהדות

95% מהעדה האתיופית 2/3 ביתא ישראל 1/3 פלשמורה

פלשמורה הם יהודים כי יהודי שהתנצר הוא יהודי לפי ההלכה גם אם עברו כמה דורות !

לגבי נוצרים מה הם קשורים בכלל לישראל ? קשה להאמין שהעלו אנשים שאין להם קשר ליהודים

 

 
   
דף : 1     1 |    >>1

[חזרה לפורום]  
מנהלי האתר - ישראל אדנה יסמני, אדנה זואודו 


ישראלים ממוצא אתיופי| יהודי אתיופיה| ביתא ישראל| אתיופים| תרבות אתיופית| מוזיקה אתיופית| נשים אתיופיות| גברים אתיופים, היכרויות אתיופים| קומדיה אתיופית| היסטוריה אתיופית| זמרים אתיופים |